Red de Lakenvelder en doe een donatie!

De invoering van de nieuwe mestwet gaat zoals het nu lijkt misschien wel het einde van ons mooie bedrijf betekenen. De fosfaatrechten die vanaf 1 januari 2018 zijn ingevoerd zijn voor ons niet op te brengen. In 2017 zijn de zeldzame rassen vrijgesteld, in 2018 is tot op heden niets geregeld om deze rassen veilig te stellen. Voor meer informatie kijk op www.reddelakenvelder.nl!

Red de Lakenvelder!

Natuurbeheer

Natuurbeheer is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Door het weiden van onze koeien in natuurgebieden en het uitrijden van vaste mest ontstaat er weer kruidenrijk grasland en neemt het bodemleven toe.

Boerderijwinkel

In onze boerderijwinkel verkopen wij vlees van eigen erf! Vrij van antibiotica en 100% grasgevoerd.

Educatie

Bij de Blakervelderhoeve kunnen scholen terecht voor educatie. De lessen rondom het thema boerderij op school kunnen worden aangevuld met een praktijkles op een echte boerderij. Neem contact met ons op voor meer informatie.