OPEN DAG!!

Zaterdag 25 mei houden wij een open dag op onze boerderij! U bent van harte welkom van 10-16 uur aan de Schoolbrink 8 in Langelo! Niet alleen de boerderijwinkel is open, ook zijn er diverse kramen met mooie producten, zijn er allerlei activiteiten voor kinderen en is er van alles lekkers te koop zoals heerlijke lakenvelder hamburgers en schepijs! Kom je ook?

Natuurbeheer

Natuurbeheer

Natuurbeheer is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Door het weiden van onze koeien in natuurgebieden en het uitrijden van vaste mest ontstaat er weer kruidenrijk grasland en neemt het bodemleven toe.

Boerderijwinkel

Boerderijwinkel

In onze boerderijwinkel verkopen wij vlees van eigen erf! Vrij van antibiotica en 100% grasgevoerd.

Educatie

Educatie

Bij de Blakervelderhoeve kunnen scholen terecht voor educatie. De lessen rondom het thema boerderij op school kunnen worden aangevuld met een praktijkles op een echte boerderij. Neem contact met ons op voor meer informatie.